Judy Blume Forever (2023)

IMDb: 7.8/10
View: 236
Sound: ซับไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Judy Blume และนักอ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จุดประกายให้กับงานของเธอ จะตรวจสอบผลกระทบของเธอต่อวัฒนธรรมป๊อปและการโต้เถียงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาของเธอเกี่ยวกับวัยแรกรุ่นและเพศ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]

fun88
fun88